ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

Dünya ekonomisindeki gelişmelere bakıldığında, refahın kaynağının, mal, hizmet ve sermaye hareketleri olduğu görülmektedir. 20. yüzyıl ile birlikte sanayileşme çağını tamamlayan dünyamız, 21. yüzyıl ile birlikte Bilgi Çağını kucaklamaktadır. Artık rekabet küreselleşmiş, mesafeler kısalmış, tüm dünyada konu ve kuralları bilmek öğrenmek ve paylaşmak ön plana geçmiştir.Bu şartlar altında özellikle uluslararası vizyona sahip, ihracat ve ithalat performanslarını iyileştiren, uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmeler daha başarılı olabilmektedir. Uluslararası arenada işletmelerin sergileyecekleri başarı ise her şeyden önce sahip oldukları uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri iyi bilen insan kaynaklarına bağlıdır. Bu nedenle, ülkemiz işletmeleri de uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için uluslararası ticareti iyi bilen uzman elemanlara her geçen gün daha çok talepte bulunmakta ve kadrolarını bu nitelikteki elemanlarla güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret konusunda ihtiyaç duydukları insan kaynaklarını yetiştirmek ve bu yöndeki taleplerine yanıt vermek bölümümüzün temel amacını oluşturmaktadır.

Uluslararası Ticaret Bölümü, hazırlık sınıfına ek olarak 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Ders programında, matematik, ekonomi, hukuk ve işletmecilik ile ilgili temel konular yanında, Uluslararası Ticaret Tarihi, Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler, Uluslararası Ticaret Hukuku, Dış Ticaret Finansmanı, Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri ve Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca zorunlu İngilizce derslerinin yanında ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağı da sağlanmaktadır.

Çalışma Alanları ve İstihdam Olanakları
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Bu bağlamda, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Ayrıca kuruluşların dış alım-dış satım, gümrükleme, kambiyo, uluslararası sevkiyat birimlerinde görev alabilecekleri gibi, TSE Bölge İthalat Müdürlükleri, Gümrük Müşavirlikleri ve uluslararası taşımacılık yapan nakliye ve lojistik firmalarında ve ulusal ve/veya uluslararası pazarlarda çalışan ticaret örgütlerinde de istihdam edilmeleri mümkündür.

BÖLÜM DERS LİSTESİ