YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Teknolojik gelişmeler teknoloji ile ilgili yeni sektörlerin ortaya çıkmasının yanında iş hayatındaki tüm sektör ve mesleklerde de değişimler meydana getirmiştir. Günümüzde teknolojinin girmediği hemen hemen hiçbir meslek kalmamıştır. Bu bağlamda işletmecilik dünyasında da teknolojiden yararlanma başarı noktasında bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Faaliyet alanı ne olursa olsun tüm işletmelerin gerek teknolojiye adaptasyonlarını kolaylaştırmak gerekse teknoloji tabanlı işletme yönetimi anlayışını yakalamaları açısından teknoloji ve işletmecilik uygulamalarına bir arada sahip olan eleman ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin yönetim kademelerinde yer alan kişilerin bilgiye ulaşabilen ve görevlerini teknoloji temelli olarak yürütebilen bu anlamda yönetim bilişim sistemleri oluşturabilen ve çalıştırabilen kişiler olması, istenmektedir. Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiye’ de bu özelliğe sahip kişilerin sayısı şu anda oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir.

Bilgi teknolojileri tüm dünyada hızlı bir büyüme göstermektedir. 2009 yılında bilgi teknolojileri pazarının % 6 büyümesi ile 1,3 Trilyon ABD dolarını aşması beklenmektedir. Bu miktarın 130 milyar dolarını Yazılım ürünleri, 796 milyar dolarını ise Bilgi teknolojileri hizmetleri pazarı kapsayacaktır (DPT 9. Kalkınma Planı, s.27).
İş bulma Olanaklarının Yüksek Olma Gerekçeleri:

 • Bu alanda yetişmiş personel açığının yüksek olması,
 • Bilgi teknolojileri pazarının dünyada 1,3 Trilyon ABD dolara ulaşacak olması,
 • E-devlet uygulaması çalışmaları,
 • Yeni Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerin Web ortamına sahip olmaları gerekliliği,
 • E- ticaretteki artış,
 • Türkiye’de Bilgi Teknolojileri altyapısındaki pazarın büyük olması,
 • TÜBİTAK, DPT, ve AB’nin KOBİ’lere ve büyük işletmelere bu konuda sağladığı 1 milyon dolara ulaşan destek,
 • Yazılım ve bilişim sistemleri için KOBİ’lere verilen devlet destekleri,
 • Yönetim sisteminin bilişim ve yazılım destekli hale gelmiş olması.

Bu kapsamda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ nün amacı, 21. Yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulayabilecek insan gücü yetiştirmektir. Önemli amaçlardan bir diğeri bölüm dâhilinde verilen yönetim ve örgüt psikoloji alanındaki dersler ile de insan ve organizasyon yönetimi konusunda uzman kişiler yetiştirmektir. 

Çalışma alanları ve İstihdam Olanakları

 • Kamu veya özel sektördeki tüm organizasyonların bilgi işlem merkezleri,
 • Veri toplama, saklama ve işleme merkezlerine sahip bütün profesyonel çalışan kurumlar,
 • Karar destek ve uzman destek sistemlerini kullanan kurumların üst düzey konumları,
 • Proje geliştirme bölümleri
 • Yazılım şirketleri
 • Bankalar,
 • Ulusal ve uluslararası danışmalık şirketleri
 • Yönetim pozisyonları

BÖLÜM DERS LİSTESİ