2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU TEK DERS SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı 14.06.2017 tarihinde yapılacak olan tek ders sınavına girecek öğrenciler 13.06.2017 Salı günü saat 13:00 ‘e  kadar tek ders sınav formunu doldurup imzalayıp taratıp öncelikle mail ztyo@mehmetakif.edu.tr atmaları sınava gelirken dilekçenin aslını mutlaka getirmeleri gerekmektedir Sınav takvimi ileriki günlerde yayınlanacaktır. Tek ders sınav formu ektedir.

NOT: İşbaşında eğitimi yapmayan öğrenciler tek ders sınavına giremez 

Tek ders sınavları MADDE 21 –(Başlığı ile değişik: R.G.16/09/2008-26699)

 (1) Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler. 

(2) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

(3) Tek ders sınavında alınan not, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem görür ve AGNO’ya katılır. 

(4) Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. 




 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
17-10-2017
17-10-2017
16-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
12-10-2017
Tüm Duyurular