Yüksekokulumuz “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi”ni bilim dünyasına kazandırmıştır.

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygula­malı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulduğu günden itiba­ren birçok bilim­sel çalışmanın içerisinde bulunmuş ve elde ettiği bilgi ve deneyimi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi’ni bilim dünyasına kazandırmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygu­lamalı Bilimler Dergisi; 6 ayda bir olmak üzere (Mart ve Eylül) yılda 2 sayı olarak yayımlanan, elektronik ortamda uygulamalı bilimlerle ilgili olan tüm taraflara ulaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı “MAKÜ- Uyg. Bil. Derg.” olan dergi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yayım dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. Uygulamalı Bilimler Dergi­si, tüm uygulamalı bilimler yüksekokullarının ve uygulamalı bilimler fakültelerinin bünye­lerindeki bölümlerden ve bu bölümler ile ilişkili sosyal ve teknik uygulamalı bilimleri kapsayacak şekilde üretilen özgün bilimsel çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, “İstiklal­den İstikbale” sloganı ile bilim üreten üniversiteler arasında araştır­macı bir üniversite olarak Mehmet Akif Ersoy’un yaktığı ışık ile öz­gün sosyal bilimler ve teknik bilimler alanlarının uygulamalı bilimler yüksekokulu ve fakültelerinin bünyelerinde bulunan bölümler ve bu bölümlerle ilişkili bilim dallarına ait çalışmaları bilim dünyası ile bu­luşturma amacı ile ilk sayısını 2017 yılının Eylül ayında yayınlamıştır. Bu derginin bilim dünyasına kazandırılmasında her türlü destek ve katkıyı sağlayan başta üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Adem KORKMAZ ve Genel Sekreterimiz Ali Nihat GÜNDÜZALP olmak üzere derginin bu sayı­sının yayına ulaşmasında değerli katkılarını esirgemeyen ha­kemlerimize, yazarlarımıza, yayın kurulumuza, bilim kurulumuza ve sekretaryada görev alan bütün bilim insanlarına teşekkür ederiz.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
11-12-2017
11-12-2017
07-12-2017
06-12-2017
05-12-2017
05-12-2017
01-12-2017
22-11-2017
22-11-2017
20-11-2017
Tüm Duyurular