2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU TEK DERS SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 16.01.2018 tarihinde yapılacak olan tek ders sınavına girecek öğrenciler 15.01.2018 Pazartesi günü saat 12:00 ‘ye  kadar tek ders sınav formunu doldurup, imzalayıp, taratarak öncelikle mail (ztyo@mehmetakif.edu.tr) atmaları, sınava gelirken dilekçenin aslını mutlaka getirmeleri gerekmektedir.(Şehir dışında olan öğrenciler için) Şehir dışında olmayanlar formu elden doldurup  teslim edebilir. Sınav takvimi ileriki günlerde yayınlanacaktır. Tek ders sınav formu ektedir.

NOT: İşbaşında eğitimi yapmayan öğrenciler tek ders sınavına giremez 

Güz Yarıyılında bütünleme sınavına giren öğrenciler bütün notları açıklandıktan sonra tek ders sınav dilekçelerini verebilirler.

Bahar Yarıyılındaki derslerden tek ders sınavına girecek öğrenciler  üzerinde harç borcu varsa öğrencilerin öğrenci işleri ile irtibata gererek ücreti yatırmaları gerekmektedir.

Güz dönemindeki derslerden tek ders sınavına girecek öğrencilerin de ilgili dersin ders kaydını yapmış olmaları gerekmektedir.

Tek ders sınavları MADDE 21 –(Başlığı ile değişik: R.G.16/09/2008-26699)

 (1) Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler. 

(2) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

(3) Tek ders sınavında alınan not, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem görür ve AGNO’ya katılır. 

(4) Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. 
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
23-10-2018
22-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
18-10-2018
18-10-2018
17-10-2018
Tüm Duyurular