7143 Sayılı Af Kanunu Başvuru Sonuçları

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. Maddesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 78 gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru dilekçeleri incelenmiş olup sonuçları ekteki dosyadadır.


NOT: Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı Yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki Yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
15-11-2018
09-11-2018
09-11-2018
08-11-2018
08-11-2018
08-11-2018
07-11-2018
05-11-2018
02-11-2018
01-11-2018
Tüm Duyurular