SIK SORULAN SORULAR

SORU ve CEVAP
Soru 01- İlk kayıt Tarihlerini nerden öğrenebilirim?
Cevap01-İlk kayıt tarihini ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinden veya Üniversitemizin internet sitesinden http://www.mehmetakif.edu.tr/ öğrenebilirsiniz.

Soru02- Üniversitenizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Cevap02-  İnternette web sayfamızda belirtilen tarihler arasında ilgili bankaya harç ücretlerini yatırarak ve web sayfamızda belirtilen belgeler ile birlikte bilgi güncellemeyi yaptıktan sonra belirtilen kayıt tarihleri arasında mesai dahilinde Yüksekokulumuzdaki ilgili kayıt memuruna teslim eder. Kontrol ve onaydan sonra ilk kayıt işlemi tamamlanmış olur. Öğrenci ders kayıt işlemi yeni kayıtlı öğrencilerde, okutulacak dönem dersleri doğrudan aktarılacağı için kayıt yenilemeye gerek duyulmamaktadır.

Soru03-
Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur
?
Cevap03- İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve onun yerine “Ek Yerleştirme” ile başka bir öğrenci yerleştirilir.

Soru 04-
Bazı derslerden muaf tutulabilmek için ne yapılmalıdır? Başvuru süresi nedir?

Cevap04- Fakülte veya Yüksekokullara yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için; ilgili Fakülte /Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu transkript(not dokümanı) gerekirse ders içerikleri ve muaf olmak istediğini belirtir dilekçe ile kayıt işlemini izleyen 7 iş günü içerisinde başvuruda bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

Soru 05-
Muafiyete nasıl karar verilir? Sonuç Nasıl Duyurulur?

Cevap05- Muafiyet istekleri Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin hangi derslerden muaf tutulacaklarına ders içeriklerini ve kredi değerlerini inceleyerek karar verirler. Muaf olunan dersler ilgili birimce öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Muaf olunan ders/kredi kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II Türk Dili I-II ve Yabancı Dil dersleri I-II) dersler bu sınırlamaların dışındadır.

Soru 06-
Öğrenci numaramı ve şifremi nasıl öğrenebilirim? Unuttuğumda ne yapmalıyım?

Cevap06- Öğrenci numaranız ilk kayıt sırasında verilen kimlikte mevcuttur. Şifrenizi öğrenmek, kimlik belgenizin kaybolmasında ve unutmanız halinde birim öğrenci işlerine başvurunuz.

Soru 07-
Seçmiş olduğum seçmeli dersimi değiştirebilir miyim?

Cevap07- Seçmeli ders değişikliği ekle sil haftasında danışmanın onayı ile yapılabilir. Fakültelerde ise bu durum farklıdır. Dönem olarak açılmış seçmeli derslere müracaat eden her öğrenci, kontenjanın bulunması halinde dilekçe ile beyan etmiş olduğu seçmeli dersi alır. Dilekçe ile beyan etmiş olduğu seçmeli ders kontenjanın olmaması durumunda bölüm başkanı ve danışmanın onayı ile değiştirebilir.

Soru 08-
Bir Dersin Vize ve Finaline Girmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Cevap 08-
Bir dersin vizesine girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
Bir dersin final sınavına girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
ç) Yarıyıl/yıl içinde yapılan arasınavlara(vize) katılmak gerekir.

Soru 09-
Final sınavında almam gereken bir alt sınır notu var mı?

Cevap 09- Evet, final sınavında ön lisan öğrencileri en az (46) lisans öğrencileri (51) alması gerekir. Finali 46 ve 51’in altında alınan notlar başarısız sayılır.

Soru 10-
Koşullu geçtiğim dersin devamına ve sınavlarına girmek zorunda mıyım?

Cevap10- Hayır, koşullu geçtiniz dersten yönetmeliğimizin 24. maddenin 1. fıkrasının c) bendinde belirtilen [ED], [EE], [FE], [FF], [K] VE [DZ] harf notlarının dışındaki [DC], [DD] harf notu görünen dersleri almak zorunda değilsiniz. Ancak dersin notunu yükseltmek istiyorsanız, danışmanın önerisi bölüm başkanının onayını almanız halinde Ekle-Sil Haftasında bir dilekçe ile müracaat ederek alabilirsiniz ancak, alınan son not geçerlidir.

Soru 11-
Not sitemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Cevap 11- Üniversitemizin Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği”ni dikkatlice inceleyiniz, notlarınızla ilgili anlayamadığınız sorunlarınız için okulunuzun öğrenci işleri birimine başvurunuz.

Soru 12-
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırdığım halde internetten kayıt yaptıramadım. Ne yapabilirim?

Cevap 12- İlgili bankaya katkı payı/öğrenim bedelini yatırdığınız tarihten bir gün sonra kayıt yenileme işlemini internet üzerinden yapabilirsiniz. Şayet bu süre içerisinde de internetten ders kayıt işlemlerini yapamadığınız taktirde banka dekontu ile danışmanınıza ve ilgili birimin Öğrenci İşlerine başvurmanız gerekmektedir.

Soru 13-
Kayıt yenileme süresi içerisinde seçtiğim dersleri daha sonra değiştirebilir miyim?

Cevap 13- İnternet üzerinden kayıt yenilemede seçmiş olduğunuz derslerde hata olup olmadığının kontrol etmek ve ilgili harç makbuzunuz ile danışmanınızla onayladığınız dersleri kontrol edip, varsa hatalar düzeltilip ders kayıt formunu danışmanınızla beraber onaylayınız. Danışman onayından sonraki ders kayıt hatalarında eğitim öğretim başladıktan sonraki her yarıyılın ikinci haftasında (ekle sil döneminde) ilgili ekle sil formu düzenlenerek danışmanınızın ve bölüm başkanınızın onayı ile ders değişikliği yapabilirsiniz. (Düzenlenmiş ve onaylanmış ekle sil formunu biriminiz öğrenci işlerine teslim ediniz)

Soru 14-
Öğrenci katkı payı ücretimi bankaya yatırdım. 12 saat geçmiş olduğu halde kayıt yenileme işlemine izin vermiyor. Neden?

Cevap 14- Kayıt yenileme ile ilgili açıklamaları yeniden okuyunuz. Ayrıca yatırmış olduğunuz ücrete ilişkin banka dekontunun size ait olup olmadığını yeniden kontrol ediniz. Buna rağmen kayıt yenileme işleminizde herhangi bir problem yaşıyorsanız kayıtlı bulunduğunuz birimin öğrenci işlerine yatırmış olduğunuz banka dekontu ile başvurunuz.

Soru 15-
Kayıt dondurmak istiyorum. Öğrenci katkı payını yatırmam gerekli mi?

Cevap15- Yeni kayıtlı öğrenci iseniz kayıt dondurma isteğinizi biriminiz yönetim kurulunuzca uygun görülsün görülmesin katkı payının yatırılması gerekir. Ara sınıf öğrencisi iseniz bir yıllık kayıt dondurma için hiçbir harç ödemeyeceksiniz, şayet yarım dönem dondurulması halinde öğrenci katkı payını yatırmanız gerekmektedir.

Soru 16-
Bahar Yarıyılı öğrenci katkı payını en son ne zamana kadar yatırabilirim?

Cevap 16- …..-….. eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ait öğrenci katkı payı Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen sürelerde yatıracaklardır. (İkinci öğretim öğrencileri güz döneminde herhangi bir sürenin olmadığı ancak bahar dönemi için ise yönetmelik gereği yasal faizi ile birlikte bir ay ek süre tanınır).

Soru 17-
Öğrenci katkı payımı yatıramadım ve kaydımı yenileyemedim. Ne yapmalıyım?

Cevap 17- Öğrenci katkı payı miktarını Akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası süre içerisinde (Eğitim öğretim başlamadan önceki ilk hafta) yatıramayan örgün öğretim öğrencileri, mazeretlerini belirten dilekçe ile kayıtlı bulundukları okulların ilgili birimine başvurmaları gerekmektedir.

Soru 18-
Geçen yıl kayıt dondurmuştum. Öğrenciliğime devam edebilmem için ne yapmam gerekiyor?

Cevap 18- Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları süre bitiminde öğrenimlerine devam edecek olanlar, diğer öğrenciler gibi kayıt yenileme süresi içerisinde kayıt işlemlerini yapacaklardır.

Soru 19-
Meslek Yüksekokulu mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına devamları hakkında bilgi almak istiyorum.

Cevap 19- Meslek Yüksekokulu Mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına devam etmeleri için ÖSYM Başkanlığının düzenlediği “Dikey Geçiş Sınavı”na kazanıp ÖSYM’ ce bir lisans programına yerleştirilmesi gerekmektedir.

Soru 20-
Başarı ve başarısızlık nasıl ölçülür?

Cevap 20- GNO’su en az 2.00 olan ve (EE), (EF), (DZ) ve (K) notu olmayan öğrenci başarılı, GNO'su 2.00'nin altında olan öğrenci başarısız sayılır.

Soru 21-
Koşullu geçer derslerimle mezun oldum. Koşullu dersler mezuniyetime engel midir? Bahar yarıyılında öğrenci katkı payı yatıracak mıyım?

Cevap 21- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinde belirtilen “Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlaması zorunludur. AGNO, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.” denilmektedir. AGNO’nuz 2.00 ve üzerinde ise koşullu geçer dersleriniz mezuniyetinize engel değildir. Katkı payı/öğrenim bedeli yatırmalarına gerek yoktur.

Soru 22-
İnternetten aldığımız not döküm belgesindeki hatalı ve eksik not girişleri için nereye başvurmam gerekir?

Cevap 22- Biriminiz öğrenci işleri servisine başvurunuz.

Soru 23-
Bir dersin sınav sonucuna itiraz ederken dikkat etmem gereken konular nelerdir?

Cevap 23- Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde fakülte dekanlığına/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak başvurabilirler.
Yapılan inceleme sonucunda maddi hata belirlenirse ilgili birimin yönetim kurullarınca karara bağlanır ve öğrenci işlerine bildirilir. (Madde:20)

Soru: 24-
Farklı zamanlarda aldığım not döküm belgesinde genel başarı ortalamasındaki değişiklikler neden kaynaklanmaktadır?

Cevap: 24-Durumunuz hakkında bilgi edinmeniz için almış olduğunuz not döküm belgeleri ile okulunuzun öğrenci işleri birimine başvurulması gerekmektedir.

Soru 25-
Bölüm ve programlarda okutulan derslerle ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Cevap 25- Üniversitemizin internet sayfasından ilgili fakülte ve yüksekokulun sitesine girip okutulan derslerle ilgili bilgi alabilirsiniz.

Soru 26-
Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Cevap 26- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesi 3. fıkrası gereğince lisans ve ön lisans programlarında öğrencinin bir yarıyıl için devam alacağı derslerin kredi toplamı 30 dan çok olamaz.

Soru 27-
Almam gereken dersleri ders programı yoğunluğum nedeniyle almama hakkım var mı?

Cevap 27- Öncelikle alttan kalan almadığınız dersi almak şartıyla üstten almak durumunda olduğunuz dersi yoğunluğunuzdan dolayı almama hakkınız var. (Madde:18)

Soru 28-
Öğrenci katkı payını yatırdığım ve ders kaydımı yaptırdığım halde sınıf yoklama listesinde adım görünmüyor. Ne yapabilirim?

Cevap 28- Danışmanınız ders kaydınızı onaylamamış olabilir. Danışmanınız ile görüştükten sonra kayıtlı olduğunuz okulunuz öğrenci işleri servisine başvurunuz.

Soru 29-
Sorumlu olmadığım derslerim bulunmaktadır. Ders kayıt işlemlerinde bu derslerimi işaretlemem gerekiyor mu?

Cevap 29- Danışmanınız ile görüşerek sorumlu olup olmadığınızı belirledikten sonra sorumlu olmadığınız ders var ise ders kaydı yaptırırken işaretlemenize gerek yoktur. Yine de bu durumu birim öğrenci işleri servisi ile görüşünüz.

Soru 30-
Yabancı Dil ve Bilgisayar derslerinin muafiyet sınavı yapılıyor mu?

Cevap 30- Her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara yeni kayıtlı öğrenciler için Yabancı Dil-I-II-III-IV derslerinden Yabancı Diller Bölüm başkanlığınca düzey belirleme sınavı yapılır.. Bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 puan üzerinden 70-79 arası başarı notu alan öğrenciler yabancı dil I- II derslerinden, 80-100 arası başarı notu alan öğrenciler ise Yabancı Dil –I-II-III-IV derslerinden muaf sayılır. Bilgisayar-I ve Bilgisayar-II derslerinden düzey belirleme /muafiyet sınavları eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Enformatik Bölüm Başkanlığı’nca yapılır. Bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 puan üzerinden 70 ve üzeri not alanlar Bilgisayar-I ve Bilgisayar-II derslerinden muaf tutulur. Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgi web sayfamızda yayımlanmaktadır. (Muaf tutulan ilgili dersler için ders tekrarı yapılamaz.)

Soru 31-
Mazeretim nedeniyle arasınava veya final sınavına giremedim, ne yapmam gerekir?

Cevap 31- Mazereti nedeniyle ara sınava, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilerin; Önlisans ve lisans eğitim-öğretim sınav yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Uygun görüldüğü takdirde yönetmeliğimizin 29. maddesine göre okulunuzun belirlemiş olduğu tarihte mazeret sınavlarına girebilirsiniz.

Soru 32-
Diplomamı kaybettim, yenisini almak için hangi işlemleri yapmalıyım?

Cevap 32- Diploma, sertifika ve uzmanlık belgesini kaybedenlere kaybedilen belge yerine geçecek bir belge düzenlenir. Diplomanın aslı ikinci kez verilmez. Bu belgeleri kaybedenler ülke çapında dağıtılan bir gazeteye kayıp ilanı verir. Bu ilanda belgenin türü, nereden alındığı, numarası, mezuniyet yılı, dönemi, kaybedildiğinden hükmü kalmamıştır yazılır. Diplomayı kaybeden kişi başvuru dilekçesine bir tane kayıp
ilanının çıktığı gazete ile onaylı nüfus cüzdan örneği ve ilgilinin vesikalık iki adet fotoğrafını ekleyerek bağlı olduğu fakülte / yüksek okul öğrenci işlerine müracaat etmelidir. Böylece kendisine diploma yerine geçen bir belge verilir.

Soru 33-
Genel Not Ortalamam 2.00'ın üzerinde olmasına rağmen ortalamamı yükseltmek amacıyla bazı derslerimi tekrar alabilir miyim?

Cevap 33- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. maddesindeki 4. fıkrasında belirtilen "Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde lisans ve ön lisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Yukarıda belirtilen ve sadece devam şartı aranan derslerin kredileri ders yükünden sayılır." hükmü uyarınca öğrenci ortalamasını yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapabilir. Alınan en son başarı notu geçerlidir.

Soru 34-
Yurtdışında liseyi bitirdim, yurtdışı vatandaşıyım. Türkiye’de yüksek öğrenim yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekmektedir?

Cevap 34- Öncelikle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmeniz gerekmektedir. Bu sınava girebilmek için, ÖSYM Başkanlığına şahsen veya yazılı olarak belirtilen tarihte başvurmanız gerekmektedir. Daha sonra aldığınız puana göre, (YÖS) kılavuzunda belirlenen üniversitelerin internet sitesinde duyurulan gerekli belgelerle ilgili üniversiteye başvurmanız gerekmektedir. (Üniversitemizde (YÖS) ile kazanan öğrenci alınmamaktadır)

Soru 35-
Sosyal faaliyetlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Zamanımızı daha iyi değerlendirmek için ne yapabilirim?

Cevap 35- Sosyal faaliyetlerle ilgili olarak Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile iletişim kurmanız yararlı olacaktır.

Soru 36-
İl dışındayım. Seçmeli ders kaydımın yapılıp yapılmadığını öğrenmem mümkün mü?

Cevap 36- Danışmanınıza veya ilgili biriminizin öğrenci işleri bürosuna arayarak öğrenebilirsiniz.

Soru 37-
Not ortalamamı nasıl öğrenebilirim?

Cevap 37- Devam eden öğrencimiz iseniz üniversitemiz internet sayfanızdan, okulu bitirmiş durumda iseniz, not durum belgenizi biriminizin öğrenci işleri bürosundan alarak öğrenebilirsiniz.

Soru 38-
Sınıftaki başarı sıralamamı nasıl öğrenebilirim?

Cevap 38- Okulunuzun öğrenci işleri biriminden öğrenebilirsiniz.

Soru 39-
Aldığım dersler programda görünmüyor, ne yapabilirim?

Cevap 39- Okulunuz Öğrenci İşleri bürosuna başvurmanız gerekmektedir.

Soru 40-
Öğrenci kimliğimi kaybettim, hangi işlemleri yapmam gerekiyor?

Cevap 40- Önce yerel bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair kayıp ilanı vermeniz gerekir. Kimliğinizi kayıp ettiğinize dair dilekçeye kayıp ilanını ve 1 adet fotoğraf ekleyerek Biriminiz öğrenci işleri bürosuna başvurmanız halinde yeniden düzenlenir. (Yeni kimlik düzenlenene kadar geçici kimlik belgesi verilebilir.)

Soru 41-
Yatay geçişle ilgili nasıl bilgi alabilirim?

Cevap 41- Yatay Geçiş Kontenjanlarını Üniversitemizin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.
Bir öğrencinin başka bir üniversiteden Üniversitemize yatay geçiş yapabilmesi için;
a) Aldığı tüm derslerinin başarılı olması,
b) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
c) Müracaat etmiş olduğu bölüm/programda kontenjanın bulunması.
Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler;
ÖSYM Sonuç Belgesi, (Onaylı)
Transkript Belgesi, (Onaylı)
Disiplin Cezası Almadığına dair yazı, (Onaylı)
100’lük ve 4’lük sisteme göre harf karşılıkları, (Onaylı)
Ders içerikleri, (Onaylı)
Yukarıdaki belgeler dilekçe ile birlikte birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

Soru 43-
Yatay geçişle kayıt yaptırdım. Bugüne kadar öğrenci kimliğimi alamadım, ne yapmam gerekmektedir?

Cevap 43- Kayıtlı bulunduğunuz okulun öğrenci işleri birimine başvurmanız gerekmektedir.

Soru 44- Dikey Geçişle gelen öğrencilerin hangi durumlarda ilişikleri kesilir?
Cevap 44- Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri,  yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır.Programda aldığı derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir.

Soru 45-
Ben ……'daki bir üniversitede yaz okuluna gitmek istiyorum bu nasıl olacak öğrenebilir miyim?

Cevap 45- Öğrencilerimizin Üniversitemize bağlı diğer okullardan ve başka Üniversitelerden Yaz Okulunda ders alabilmeleri için, ders almak istedikleri bölümün ders kataloğunun ve ders içeriklerinin onaylatılarak, dilekçe  ekinde elden  veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.  Kargo ile yapılan teslimlerden doğabilecek gecikmelerin önlenmesi açısından önceden fax çekilmesi yararlı olacaktır. Öğrencilerimizin olası gecikmelerden kaynaklanan sebepler nedeniyle mağdur olmamaları için, ders almak istedikleri Üniversitelerin ….. Yılı Yaz Okulu İşleyiş Takvimini göz önünde bulundurarak evraklarını hazırlamaları gerekmektedir.

Soru 46-
Yaz Okulunun amacı nedir?

Cevap 46- Yaz okulunun amacı alt yarıyıllardan başarılı olup, üst yarıyıldan ders almak isteyen, çeşitli nedenlerle bazı dersleri alamayan veya devamını sağlayamayan öğrenciler ile aldıkları derslerden başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlamaktır.

Soru 47-
Yaz Okulu ne zaman başlar ve süresi ne kadardır?

Cevap 47- Yaz okulunun başlangıç ve bitiş tarihleri her eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde ilan edilir. Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Yaz okulu süresi içinde; her ders için normal dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.

Soru 48-
Yaz Okulu ücretleri nasıl ve ne zaman belli olur?

Cevap 48- Yaz Okulu ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe Teşkilatının yayınlamasından sonra yılsonu sınavlarının bitimini takiben, yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından belirlenen saat başı ders ücretleri ve oluşturulan gruplar üniversitemiz internet sayfasından ve birimlerin öğrenci işlerinden duyurulur.

Soru 49-
Yaz Okulunda en fazla kaç kredi/saat ders alınabilir?

Cevap 49- Üniversitemiz Yaz okulu Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Enstitü, fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz okulunda; bir öğrenci toplam onbeş saati aşmayacak şekilde ders alabilir. Ancak bir ders seçen öğrencilerde saat sınırlaması yoktur.” denilmektedir. Buna göre toplam 15 (onbeş) saati aşmayacak şekilde ders alabilirsiniz.

Soru 50-
Yıl içerisinde devamını alamadığımız dersleri Yaz okulunda alabilir miyiz? Yaz okulunda alıp da başarısız olunan ders GNO düşürür mü? veya geçersek hangi dönemin GNO’na etki edecek?

Cevap 50- Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğince CC ve üzerindeki notlar değerlendirilir. Başarısız olunan notlar (DC ve altındaki notlar) değerlendirmeye alınmaz, döneminizde aldığınız notlarınız geçerlidir. Devamsız iseniz devamsızlığınız devam eder. Şayet CC ve üzerinde alınan notlar o dönemin DNO ve GNO nuzu etkiler.

Soru 51-
Azami öğrenim süresi kaç yıldır?

Cevap 51- 2547 Sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Soru 52-
Azami öğrenim süresini doldurdum, ne yapmam gerekir?

Cevap 52- Azami öğrenim süresi sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Öğrenciler kaydını yenilemek şartıyla sınav hakları dışında kalan diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Soru 53-
Üniversiteden ilişik kesme nedenleri nelerdir?

Cevap 53-
a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,
c) Öğrencinin 38’nci maddenin (d) fıkrasında belirtilen süreler sonunda da öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması,
d) Üst üste iki defa kaydını yenilememesi,
e) 3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanun’unun 7. Maddesinde belirtilen bir aylık ilave süre sonunda da öğrenim ücretinin yatırılmaması.

Soru 54-
Hangi hallerde disiplin cezası alınır?

Cevap 54- Disiplin suçları ile ilgili işlemler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür. Uyarma, Kınama ve Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırmayı gerektiren disiplin cezaları bulunmaktadır. Bunlardan; Öğrencilik sıfatının gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmamak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak gibi daha küçük çapta olanlar uyarmayı, Yükseköğretim kurumlarında demirbaş eşyalara kasıtlı olarak zarar vermek, izinsiz ilan asmak, kumar oynamak ve oynatmak gibi suçlar kınamayı, Yükseköğretim Kurumu içerisinde siyasi faaliyetlerde bulunmak, Törenlerde tören düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, afiş ve pankart açmak, kopya çekmek veya teşebbüs etmek, hırsızlık yapmak gibi suçlar da okuldan uzaklaştırma cezalarını içerir.

Soru 55-
Katkı kredisi çıkmasına rağmen bankaya gittiğimde benden tüm harç miktarı

istenmektedir. Neden?
Cevap 55- Katkı kredisi alan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nce üniversitemizin öğrenci katkı payı listelerinin ilgili Bankaya gönderildikten sonra açıklaması ve listelerin buna göre gönderildiğinden dolayı katkı payı miktarlarınızın tamamı görünmektedir. Bankada görünen miktarı yatırıp daha sonra yatırmış olduğunuz makbuzu bir dilekçe ile müracaat etmeniz sonucu fazla yatırdığınız miktarı geri alabilirsiniz.

Soru 56-
Katkı kredisi almaya hak kazandım. Yatırdığım öğrenci katkı payı miktarını almam için ne yapmam gerekmektedir?

Cevap 56- Öğrenci katkı payı iadeleri ile ilgili işlemler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmektedir. Ancak harç iadeleri için ilgili biriminize müracaat ederek bir liste halinde Üniversitemizin Strateji dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. Yüksekokulumuz öğrenci işlerine müracaat ediniz.

Soru 57-
Öğrenci katkı payı nedir?

Cevap 57- Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır.

Soru 58-
Katkı Kredisi nedir?

Cevap 58- Katkı Kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır.

Soru 59-
Burs nedir?

Cevap 59- Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

Soru 60- Öğrenim Kredisi nedir?
Cevap 60- Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Soru 61-
Part-Tıme (kısmi zamanlı) öğrenci olarak çalışmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Cevap 61- Her öğretim yılı başında kontenjan doğrultusunda part time öğrenci çalıştırılmaktadır. Part time çalışmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında ilanlar doğrultusunda hangi birimler alacak ise o birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Soru 62-
Okuldan ilişiğimi kestirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap 62- Okulunuzdan ilişiğinizi kestirebilmeniz için okulunuzun Fakülte /Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Yazı İşleri bürosuna isteğinizi belirten bir dilekçe ile şahsen başvurmanız gerekmektedir.(üzerinizde okul ile ilgili kitap, malzeme, kimlik vb. eşyaları teslim etmeniz gerekmektedir).

Soru 63-
İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı olan bölüm ve programlarda başarısızlık durumunda uygulanan esas nedir?

Cevap 63- Üniversitemiz birimlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören başarılı öğrencilere başarı belgesi verilir, ancak yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin bir sonraki eğitim öğretim yılında öğrenim programlarının birinci sınıflarına devam etme hakları olup; söz konusu isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına, başarısızlık durumunda herhangi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Aynen birinci sınıftan devam ederler. (Madde:15/5)

Soru 64-
Yeni kayıt işlemlerini herkes kendisi mi yaptırmak zorunda?

Cevap 64- Okullara yapılacak kayıt evrakı teslim süreci öğrencinin kendisi veya noterden vekâlet verebileceği birisi tarafından yaptırılabilir. 18 yaşın altında olanların velisi yanında olmalıdır.

Soru 65-
Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi?

Cevap 65- Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Soru 66-Kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı ne zaman silinir?
Cevap 66- Öğrencinin iki yarıyıl üst üste katkı payını yatırmayarak kayıt yenilememesi halinde (ikinci öğretimin ikinci taksitini bir aylık gecikme faiziyle birlikte süresinde yatırılmaması halinde), kaydı silinir.

Soru 67-Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, yıl sonu sınavı ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?
Cevap 67- Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, yıl sonu sınavları, özür sınavları ve tek ders sınav tarihleri belirtilir. Ara sınav tarihleri ilgili birim yönetimince belirlenerek öğrencilere duyurulur.

Soru 68-Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?
Cevap 68- Üniversitemiz  Lisans, Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. Maddesi gereğince ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. uyarınca haklı ve geçerli bir nedenin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve devlet konservatuvarı yönetim kurulu kararıyla kayıt dondurmak ya da öğrenime ara izni kullanmak mümkündür.