.

Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI (Başkan)

Yüksekokul Sekreteri  Eray ERDEN (Üye)

Arş. Gör. Gizem VERGİLİ (Üye)

Arş. Gör. İlknur KORKMAZ (Üye)

Fatma ERDAŞ (Üye)

Öğrenci Furkan ÖZYÜCEER (Üye)


Kalite

 • Karar ve Görüşler
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Kalite Formları
 • Süreç Şemaları
 • Planlar
 • Tablolar
 • Görev Tanımları
 • Talimatlar
 • Yönetmelikler
 • Yönergeler
 • Kanunlar
 • Eşdeğerlilik Konulu Yazılar