.

Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI (Başkan)

Yüksekokul Sekreteri  Eray ERDEN (Üye)

Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT (Üye)

Arş. Gör. İlknur KORKMAZ (Üye)

Fatma ERDAŞ (Üye)

Öğrenci Mertcan ALTUNKANAT  (Üye)


Kalite

 • Karar ve Görüşler
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Kalite Formları
 • Süreç Şemaları
 • Planlar
 • Tablolar
 • Görev Tanımları
 • Talimatlar
 • Yönetmelikler
 • Yönergeler
 • Kanunlar
 • Eşdeğerlilik Konulu Yazılar
 • Kalite El Kitabı