.

Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İhsan PENÇE (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI (Üye)

Yüksekokul Sekreteri  Eray ERDEN (Üye)

Arş. Gör. Gizem VERGİLİ (Üye)

Arş. Gör. İlknur KORKMAZ (Üye)

Arş. Gör. Ömer Faruk OKTAR (Üye)

Öğrenci Furkan ÖZYÜCEER (Üye)


Kalite

  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Planlar
  • Tablolar
  • Görev Tanımları
  • Talimatlar
  • Yönergeler
  • Yönetmelikler
  • Kanunlar
  • Denklik