.

Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI (Başkan)

Yüksekokul Sekreteri  Eray ERDEN (Üye)

Arş. Gör. Gizem VERGİLİ (Üye)

Arş. Gör. İlknur KORKMAZ (Üye)

Öğrenci Furkan ÖZYÜCEER (Üye)


Kalite

 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Kalite Formları
 • Süreç Şemaları
 • Planlar
 • Tablolar
 • Görev Tanımları
 • Talimatlar
 • Yönetmelikler
 • Yönergeler
 • Kanunlar
 • Denklik