.

Koordinatörler


İş Başında Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI

Birim Erasmus / AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül ALTIN

Muhasebe ve Finansal Yönetim  Erasmus Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Ali APALI

Uluslararası Ticaret  Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Gümrük İşletme Eramus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül ALTIN

Yönetim Bilişim Sistemleri Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm KAHRAMAN

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tuncer AKBAY

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Hakan ALPAYDIN

Uluslararası Ticaret  Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Gümrük İşletme Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül ALTIN

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Fatma İŞCAN

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü  AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bilal MACİT

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY

Mevlana koordinatörü

Öğr. Gör. Fatih GÜRSES

Birim Engelli Öğrenci Temsilcisi

Öğr. Gör. Fatma İŞCAN

İş Başında Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI

Birim Erasmus / AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül ALTIN

Muhasebe ve Finansal Yönetim  Erasmus Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Ali APALI

Uluslararası Ticaret  Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Gümrük İşletme Eramus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül ALTIN

Yönetim Bilişim Sistemleri Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm KAHRAMAN

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tuncer AKBAY

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Hakan ALPAYDIN

Uluslararası Ticaret  Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Gümrük İşletme Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül ALTIN

Akademik

  • Akademik Birimler
  • Koordinatörler
  • Danışmanlar
  • Akademik Personel