Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınav Duyurusu

2016-2017 Eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olabilmek için sadece bir dersten başarısızlıktan kalan ve "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin Tek Ders Sınavları başlığı altında yer alan 21 inci Maddesinin şartlarını sağlayan öğrencilere  Üniversitemiz Senatosu'nun 17.08.2017 tarih ve 300/10 sayılı kararı ile 07 Eylül 2017 tarihinde tek dersten sınav hakkı verilmiştir.

TEK DERS SINAVI 07.09.2017 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.

05.09.2017 SALI GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR BİR DİLEKÇE İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ EKTEDİR.

İŞ BAŞINDA EĞİTİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ TEK DERS SINAVINA GİREMEZLER.

Tek ders sınavları MADDE 21 –(Başlığı ile değişik: R.G.16/09/2008-26699)

 (1) Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler. 

(2) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

(3) Tek ders sınavında alınan not, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem görür ve AGNO’ya katılır. 

(4) Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. 


Not: Yaz okulu sınavı sonrasında tek bir dersten başarısız öğrenciler ekteki formu 5 Eylül mesai bitimine kadar (öncelikli olarak mail olarak) sınava gelirken formun aslını öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
28-03-2018
20-03-2018
14-03-2018
09-03-2018
07-03-2018
05-03-2018
01-03-2018
27-02-2018
27-02-2018
27-02-2018
Tüm Duyurular