BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, bilişim sektörünün sürekli artan kaliteli eleman gereksinimine cevap veren, üstün nitelikli mezunlar yetiştirmektedir.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının aşağıdaki yeteneklere sahip olması hedeflenmektedir.

  • Önde gelen bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlamak ve bunları, kullanıcılara rekabet etme avantajı sağlayacak bilgisayar uygulamaları yaratmak için kullanmak.
  • Problemleri tanımlamak, kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek, fonksiyonel ve uyarlanabilir bilgisayar sistemleri tasarlamak.
  • Veritabanı ve veri iletişiminin, bilgisayar uygulamalarındaki rolünü kavramak ve bu teknolojiye katkıda bulunabilecek sistemleri tasarlayıp gerçekleştirmek.
  • Kablolu ve kablosuz ağ teknolojilerine, tasarım, kurulum ve yönetim seviyelerinde hakim olmak ve çözüm uygulamalarında kullanmak.
  • İnterneti destekleyen teknik, yapısal ve örgütsel ilişkileri ve bunların küresel bilişim ve ticari uygulamalardaki etkisini anlamak.
  • Finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama gibi temel iş idaresi ve işletme konularını anlamak.
  • İşletmelerdeki organizasyon yapılarını, işlevlerini ve ilişkilerini anlamak ve bu sayede üst yönetimle ve kullanıcı seviyesindeki personelle daha etkileşimli biçimde iletişim kurmayı öğrenmek.

BÖLÜM DERS LİSTESİ