MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ

Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde işletmelerin başarılı olmaları etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümünün amacı, dünyanın herhangi bir ülkesinde başarılı bir şekilde mesleğini icra edebilecek çağdaş bilgiyle donatılmış, lisan bilen, ekonomik ve ticari yaşama katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir. Bu bölüm sadece muhasebe meslek mensubu yetiştirme amaçlı olmayıp, mali tablo okuma ve raporlama gereksinimi duyan daha geniş bir ilgi grubuna  yönelik hazırlanmıştır. Bu bölümde, muhasebe ve finansman yönetimi, denetim, muhasebe standartları ve mali raporlama konularında verilen kavramsal bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgiler de sunulacaktır. Ayrıca  uluslararası kuruluşlarda çalışma olanağı tanıması açısından gerekli donanımı sağlayacak derslere de yer verilmiştir.

Çalışma Alanları ve İstihdam Olanakları:
Bölüm mezunları üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin girebileceği tüm kamu ve özel sektör sınavlarına katılma hakkına sahip olup, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, bankalar ile diğer kamu kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi, bağımsız denetçi, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

BÖLÜM DERS LİSTESİ