.

İç Kalite Güvencesi

Yüksekokulumuzda kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz https://kalite.mehmetakif.edu.tr adresinde belirtilen hedeflere uyumlu olarak, Bölüm Başkanlarımız, Anabilim Dalı Başkanlarımız, Kurul-Koordinatörlüklerimiz ve Birim Kalite Komisyonumuz tarafından eş güdümlü olarak yürütülmektedir. Üniversitemizin yıl içerisinde gönderdiği bölüm-birim değerlendirmeleri yüksekokulumuz akademik birimleri ve bölüm başkanlıklarımız tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçları kapsamında kalitenin arttırılmasına ilişkin konular gözden geçirilmektedir.

Öğrencilerimiz, ÖDEMER (Öğrenci Destek Merkezi) aracılığıyla taleplerini ve şikâyetlerini bize ulaştırabilmektedir (ÖDEMER

Zeliha Tolunay Yüksekokulu Kalite Belgesi

 

Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Birim Danışma Kurulu
  • Öğrenci Kalite Kurulu