.

İdari Personel

Eray ERDEN
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +902483256534(6002)
E-posta: erayerden@mehmetakif.edu.tr
Mahmut GÜRSOY
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +902483256534(6012)
E-posta: mahmutgursoy@mehmetakif.edu.tr
İsmail ÖZKAN
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri
Telefon: +902483256534(6011)
E-posta: ismailozkan@mehmetakif.edu.tr
Ebru TANER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902483256534(6007)
E-posta: ebrutaner@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin Cahit AKÇAY
Bilgisayar İşletmeni
Gelen Evrak Kayıt İşleri
Telefon: +902483256534(6010)
E-posta: hcakcay@mehmetakif.edu.tr
Keziban ÖZEN
Hizmetli
Kütüphane
Telefon: +902483256534(6013)
E-posta: kozen@mehmetakif.edu.tr
Güliz ULUÇAY
Sürekli İşçi
Müdür Sekreteri
Telefon: +902483256534(6001)
E-posta: gulucay@mehmetakif.edu.tr
Mukadder DEMİREL
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +902483256534(6006)
E-posta: mdemirel@mehmetakif.edu.tr
Fatma ERDAŞ
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +902483256534(6009)
E-posta: ferdas@mehmetakif.edu.tr
Hakan YAŞAR
Sürekli İşçi
Bilgi İşlem
Telefon: +902483256534(6008)
E-posta: hyasar@mehmetakif.edu.tr
Serkan ALSAN
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +902483256534(6014)
E-posta: salsan@mehmetakif.edu.tr
Şerife DEMİR
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +902483256534(6014)
E-posta: serifedemir@mehmetakif.edu.tr
Vildan AKKAYA
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +902483256534(6014)
E-posta: vakkaya@mehmetakif.edu.tr
Dursun KUBİLAY
Sürekli İşçi
Kaloriferci
Telefon: +902483256534(6014)
E-posta: dkubilay@mehmetakif.edu.tr
Adem TULUNAY
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +902483256534(6014)
E-posta: atulunay@mehmetakif.edu.tr
Alaadin AKKAYA
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902483256534(6015)
E-posta: aakkaya@mehmetakif.edu.tr
Ali PATIR
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902483256534(6015)
E-posta: apatir@mehmetakif.edu.tr
Erdoğan ŞAHİN
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902483256534(6015)
E-posta: esahin@mehmetakif.edu.tr
Mehmet AKBAŞ
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902483256534(6015)
E-posta: makbas@mehmetakif.edu.tr
Fatmagül ALTUNSOY
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902483256534(6015)
E-posta: fgaltunsoy@mehmetakif.edu.tr
Fadime ALTIN
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902483256534(6015)
E-posta: faltin@mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Zeliha Tolunay Kimdir