.

İdari Personel

Eray ERDEN
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +902482138702 Telsiz +902482138703
E-posta: erayerden@mehmetakif.edu.tr
İsmail ÖZKAN
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler - Personel İşleri
Telefon: +902482138711
E-posta: ismailozkan@mehmetakif.edu.tr
Hakan YAŞAR
Sürekli İşçi
Bilgi İşlem - Konferans Salonu Sorumlusu
Telefon: +902482138708
E-posta: hyasar@mehmetakif.edu.tr
Ebru TANER
Bilgisayar İşletmeni
Müdür Sekreteri-Taşınır Kayıt Yetkilisi-Yazı İşleri
Telefon: +902482138700
E-posta: ebrutaner@mehmetakif.edu.tr
Mukadder DEMİREL
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482138706
E-posta: mdemirel@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin Cahit AKÇAY
Bilgisayar İşletmeni
Gelen Evrak Kayıt İşleri
Telefon: +902482138704
E-posta: hcakcay@mehmetakif.edu.tr
Fatma ERDAŞ
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri-Anabilim Dalı Sekreteri-İşletmede Mesleki Eğitim İşleri
Telefon: +902482138709
E-posta: ferdas@mehmetakif.edu.tr
Keziban ÖZEN
Hizmetli
Kütüphane - Yemekhane Görevlisi
Telefon: +902482138713
E-posta: kozen@mehmetakif.edu.tr
Adem TULUNAY
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +902482138714
E-posta: atulunay@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Metin SÜME
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +902482138714
E-posta: msume@mehmetakif.edu.tr
Şerife DEMİR
Sürekli İşçi
Temizlik İşleri
Telefon: +902482138714
E-posta: serifedemir@mehmetakif.edu.tr
Dursun KUBİLAY
Sürekli İşçi
Kaloriferci
Telefon: +902482138714
E-posta: dkubilay@mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Zeliha Tolunay Kimdir