.

Akademik Faaliyetler

MAKALE
Ad-Soyad Çalışma Bilgisi
Prof. Dr. Adnan KALKAN Abubakar, T. T., ÇETİNKAYA BOZKURT, Ö., & KALKAN, A. (2022). Büyük Veri Kullanımının Türk İşletmelerinin Ürün ve Süreç İnovasyonu Üzerindeki etkisi.asyonu Üzerindeki Etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23(1), 87–103.
Prof. Dr. Adnan KALKAN Abubakar, T. T., KALKAN, A., & Abubakar, A. M. (2022). Impact of big data usage on product and process innovation  the role of data diagnosticity. Kybernetes, 0-0.
Prof. Dr. Adnan KALKAN SÖYLEYİCİ, G. T., KALKAN, A., & GÜNAY, A. (2022). The Elasticity of Exporting the Mining  amp  Quarrying Products to Foreign Exchange Rate Changes. Journal of Global Strategic Management, 16(1), 59–66.
Prof. Dr. Adnan KALKAN, Arş. Gör. Aslı GÖDE Göde, A. & Kalkan, A. (2023). Performance comparison machine learning algorithms in diabetes disease prediction . European Mechanical Science , 7 (3) , 178-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ems/issue/78848/1335503
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bilal MACİT  A Crypto-Stegano Hybrid Application on Spatial Domain, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (5)2, 154-164, DOI:/bufbd.1100693 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bilal MACİT Implementation of a Low-Cost Tamper Detection Method for RGB Images, Batman University Journal of Life Sciences, 12(2), 105-118, 
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Albeni Albeni, Nagihan, 2022, Mevcut Tekdüzen Hesap Planı ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Örnek Hesap Planında Yer Alan Karşılık Hesaplarının Karşılaştırılması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞEN Narcissistic Personality and Financial Risk Tolerance: An Exploratory Study in Turkey. International Journal of Applied Behavioral Economics, 11(1), 1-17.
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞEN Kovacı, S. & Şen, S. (2022). Central Bank Policies of Fragile Five Countries in the Covid-19 Process. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 17 (68), 838-856. 
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞEN Avcı, Z., Kovacı, S., & Şen, S. (2022) Türkiye’de Covid-19 Döneminde Serbest Bölgelerin Dış Ticaret ve Istihdam Açısından Önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 563-578. https://doi.org/10.18069/firatsbed.953678 (TR DIZIN)
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞEN Eren, T., Manisa, R., Kovacı, S. & Şen, S., (2022). COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde İhracat İklimi Endeksi: İhracat İçin Güvenilir Bir Gösterge Mi? Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(1), 175-188. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1714 (TR DIZIN)
Arş. Gör. Aslı GÖDE GÖDE, A., & DOĞAN, A. (2023). License Plate Recognition System Based on Artificial Intelligence with  Different Approach. El-Cezeri: Journal of Science and Engineering, 10(1), 121–136.
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül ALTIN Altın, F.G., & Filiz, F. (2022). Assessment of the Performance of Logistics Villages Operated by the Turkish State Railways Using MCDM and DEA Methods. Ege Academic Review, 22(2), 169-182. https://doi.org/10.21121/eab.983220 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül ALTIN Altın, F.G., & Çelik Eroğlu, Ş. (2022). A Study on Forecasting the Impact of COVID-19 on Emergency Service in a Public Hospital. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 1239 – 1258. https://doi.org/10.30798/makuiibf.1033816 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül ALTIN, Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Nazlıgül, G., Altın, F.G., & Gürsoy, S. (2022). Evaluation of the Symmetrical and Asymmetrical Causality Relationship Between Bitcoin Energy Consumption and Stock Values of Technology Companies. Ekonomika, 101(2), 22-37. http://dx.doi.org/10.15388/ekon.2022.101.2.2 
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY GÜRSOY, S., KARABULUT, A. N., & Bulut, Z. A. (2022). Analyzing the Impact of Consumer Confidence Index and Geopolitical Risk Indices on Foreign Trade in Food Commodities: Evidence from Turkey. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 12(2), 829-844. ( ESCI)
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Doğan, M., Güngör, S., & Gürsoy, S. (2022). The Effect of Exchange Rate Volatility on Bilateral Trade between Turkey and European Union Countries: Asymmetric Analysis with Markov Regime Switching Models. Journal Global Policy and Governance, 11(2), 3-34. ( ESCI)
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Gürsoy, S., Pradhan, K., Sandhyarani, Rout., & Doğan, M. (2022). Investigating the Relationship Between Monetary Policy Unceratainty Index of US and the Dollar Index. DOI: https://doi.org/10.21512/jafa.v9i2.9101
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Zeren, F., & Gürsoy, S. (2022). The Nexus between Wind Energy Consumption, Economic Growth and Financial Development: Evidence from Panel Causality and Cointegration Test with Fourier Function. Technology and Economics of Smart Grids and Sustainable Energy, 7(1), 31. https://doi.org/10.1007/s40866-022-00155-w (ESCI)
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Doğan, M., Tekbaş, M., & Gursoy, S. (2022). The impact of wind and geothermal energy consumption on economic growth and financial development: evidence on selected countries. Geothermal Energy, 10(1), 1-14. (SCI)
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Gülcan, N., Gürsoy, S., & Çelik, I. (2022). Return Volatility Spread in Commodity Volatility Indices: Spot and Future Market Research. The Economics and Finance Letters, 9(2), 157-169. ( ESCI)
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Söylemez, Y., & Gürsoy, S. An analysıs of the causalıty relatıonshıp between bıtcoın electrıcıty consumptıon, prıce and volume. Journal of research in business, 7(1), 103-122. (TR DİZİN)
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Akkus, H. T., Gursoy, S., & Dogan, M. The Volatility Spillover Between NFT Investment ındex and Global Technology Index: DCC-GARCH Applıcatıon. Research Journal of Business and Management, 9(2), 85-91.
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Erkan, A. Ç., Ergüney, E. B., & Gürsoy, S. (2022). The Energy Crises and Contagion from Europe to World: Evidence via Stochastic Volatility Model.
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Gursoy, S., Akkus, H. T., & Dogan, M. (2022). The causal relationship between bitcoin energy consumption and cryptocurrency uncertainty. Journal of Business Economics and Finance, 11(1), 58-67.
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY Akkus, H. T., Gursoy, S., Dogan, M., & Demir, A. B. (2022). Metaverse and metaverse cryptocurrencies (meta coins): Bubbles or future?. Journal of Economics Finance and Accounting, 9(1), 22-29.
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY GÜRSOY, S. (2022) Return and Volatility Spillovers Between Bist100 and Equity Markets of Countries having high Foreign Trade Volume. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(23), 263-283. (TR DİZİN)
Dr. Öğr. Üyesi Samet GÜRSOY F. Zeren, N. Gülcan, S. Gürsoy, İ.H. Ekşi, MI Tabash, Radulescu - 2023- ''The Relationship between Geothermal Energy Consumption, Foreign Direct Investment, and Economic Growth in Geothermal Consumer Countries: Evidence from Panel Fourier Causality Test'' - Özgün makale - Energies (https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1258)
BİLDİRİ (TEBLİĞ)
Ad-Soyad Çalışma Bilgisi
Prof. Dr. Adnan KALKAN, Arş. Gör. Aslı GÖDE Tepeli, M., GÖDE, A., & KALKAN, A. (2022). Management Information Systems Department Curriculum Research in US  amp  EU Universities. Presented at the 17th International Strategic Management Conference, Tiran.
Prof. Dr. Adnan KALKAN, Arş. Gör. Aslı GÖDE GÖDE, A., & KALKAN, A. (2022). Proje Yönetimi Olgunluğu  Ürün Geliştirme Süreci Olgunluğu  Şirket Büyüklüğü ve Şirket Yaşı Arasındaki İlişkinin Araştırılması  Antalya Teknokent Bilişim Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Presented at the 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Tashkent.
Prof. Dr. Adnan KALKAN Tan, H., & KALKAN, A. (2022). Development of Models Based on Deep Learning for Detection of Intestinal Parasites. Presented at the 10th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2022, Bakü.
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül ALTIN Altın, F.G. (2022). Gri Tahmin Modeli İle Avrupa Birliği-27 Ülke İçin Belediye Atık ve Geri Dönüşüm Miktarı Tahmini. Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu, Sinop.
KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ
Ad-Soyad Çalışma Bilgisi
Doç. Dr. Harun ÖĞÜNÇ Harun ÖĞÜNÇ, 2022, Değer Zinciri Analizi ile Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemlerinin Uyumu (Muhasebe – Pazarlama – Organizasyon: Akademik Yorumlar içinde), Kitap Bölümü, Ekin Yayınevi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bilal MACİT Developing a Device That Tracks the Instant Side Effects of Face Mask Use in Daily Life, Eğitim ve Bilim Araştırmaları 2022, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-, 1-9
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bilal MACİT A Simple Approach to Digital ID Card Image Security, Eğitim ve Bilim Araştırmaları 2022, Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-941-1, 1-9
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk OKTAR Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk OKTAR & Dr. Öğr. Üyesi Birsen ÖZALP, 2022, Örgütsel Değerler ve İşyerinde Mutluluk, 100 Araştırma Hikâyesi ile İŞ’TE MUTLULUK Araştırmaları-1 içinde, Kitap Bölümü, Nobel Yayınevi
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞEN Şen, S. (2022). Davranışsal Kurumsal Finans Kontekstinde Narsisizm: Yönetici Narsisizmi Ölçüm Yöntemleri. In Teorik Anlamda İktisadi ve Finansal Olaylara Akademik Yaklaşımlar (pp. 21-33). Ekin Yayınevi.
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ, Arş. Gör. İlknur KORKMAZ Tunç, H., & Korkmaz, İ. (2022). Hedef pazar analizi ve trade map uygulamaları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Arş. Gör. İlknur KORKMAZ Korkmaz, İ., & Dal, N. E. (2022). Dijital pazarlama yaklaşım ve uygulamalar. İçinde E. S. Yılmaz (Ed.), Sohbet robotu ve pazarlama (ss.197-215). Ankara: Orion Kitabevi.
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül ALTIN Altın, F. G. (2022). Handbook of research on advances and applications of fuzzy sets and logic. Broumi, S. (Ed.), A fuzzy data envelopment analysis-based performance assessment of European Union Countries' waste management practices (pp. 29-49). IGI Global.  
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül ALTIN Altın, F.G. (2022). Ekonomi Ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları - 2. Karabulut, Ş. (Ed.), Serbest Bölgelerin Expectation Maximization Kümeleme Algoritması İle Değerlendirilmesi (ss. 401-413). Ekin Yayınevi. 
Arş. Gör. İlknur KORKMAZ Malhotra, N. (2019). Pazarlama araştırmaları - bir uygulamalı yönelim (M. Nasip & A. B. Hamşıoğlu, Çev. Eds.). İçinde N. E. Dal & İ. Korkmaz (Çev.), Keşfedici araştırma tasarımı: İkincil ve şirketleşmiş veriler (ss. 92-123). Ankara: Palme Yayınevi. (ÇEVİRİ)
Arş. Gör. İlknur KORKMAZ Korkmaz, İ. (2023). Kompulsif satın alma. İçinde E. Çolakoğlu & N. Çağlar Çetinkaya (Eds.), Güncel Gelişmelerle Pazarlama: Konular ve Araştırmalar I (ss.41-62). Gaziantep: Özgür Yayınları. 
PROJE
Ad-Soyad Çalışma Bilgisi
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞEN Entelektüel Sermaye’nin Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Ve Muhasebe Kalitesine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: VOLKAN DEMİR, Araştırmacı: SÜLEYMAN ŞEN, 01/08/2021 - 01/06/2022 (ULUSAL-TÜBİTAK 1002)
Prof. Dr. Adnan KALKAN, Arş. Gör. Aslı GÖDE Makine Öğrenmesi Algoritmaları İle Mastitis Teşhisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü: ADNAN KALKAN, Araştırmacı: ASLI GÖDE, Araştırmacı: MEHMET TEPELİ. 02.07.2021 -25.07.2023. 

Personel

  • Akademik Personel
  • İdari Personel