.

İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları

- İş Akış Şemaları 

Görev Tanımları

Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Birim Danışma Kurulu
  • Öğrenci Kalite Kurulu