.

Akademik Birimler

  • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemeleri
  • Gümrük İşletme Bölümü
  • Muhasebe ve Finansal Yönetim
  • Uluslararası Ticaret Bölümü
  • Yönetim Bilişim Sitemleri