.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Adnan KALKAN
Yüksekokul Müdürü
adnankalkan@mehmetakif.edu.tr
+90 248 325 65 34
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ
Müdür Yardımcısı
htunc@mehmetakif.edu.tr
+902483256534(6025)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMEN
Müdür Yardımcısı
mehmetozmen@mehmetakif.edu.tr
+902483256534(6024)
Yüksekokul Sekreteri
Eray ERDEN
Yüksekokul Sekreteri
erayerden@mehmetakif.edu.tr
+902483256534(6002)
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİTLİSLİ - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMEN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi İhsan PENÇE - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ - Üye
Doç. Dr. Adnan KALKAN - Yüksekokul Müdürü
Yüksekokul Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Adnan KALKAN - Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMEN - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİTLİSLİ - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İhsan PENÇE - Bölüm Başkanı
Birim Danışma Kurulu
Doç. Dr. Adnan KALKAN - Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi İhsan PENÇE - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMEN - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BİTLİSLİ - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ - Müdür Yardımcısı

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Zeliha Tolunay Kimdir