.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Osman AKIN
Yüksekokul Müdürü
osmanakin@mehmetakif.edu.tr
+902482138700
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Doç. Dr. Harun ÖĞÜNÇ
Müdür Yardımcısı
ogunc@mehmetakif.edu.tr
+902482138724
Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT (2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile Bucak Zeliha Tolunay UTİYO'nda Görevli)
Müdür Yardımcısı
celaleryiğit@mehmetakif.edu.tr
+902482138725
Yüksekokul Sekreteri
Eray ERDEN
Yüksekokul Sekreteri
erayerden@mehmetakif.edu.tr
+902482138702 Telsiz +902482138703
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Ferhat BİTLİSLİ - Üye
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK - Üye
Doç. Dr. Harun ÖĞÜNÇ - Üye
Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT (2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile Bucak Zeliha Tolunay UTİYO'nda Görevli) - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm KAHRAMAN - Üye
Prof. Dr. Osman AKIN - Başkan
Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT (2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile Bucak Zeliha Tolunay UTİYO'nda Görevli) - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Harun ÖĞÜNÇ - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bilal MACİT - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ali APALI - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Osman AKIN - Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Bölüm Başkanı
Birim Danışma Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bilal MACİT - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Osman AKIN - Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Harun ÖĞÜNÇ - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Celal ERYİĞİT (2547 sayılı kanunun 13B-4 maddesi ile Bucak Zeliha Tolunay UTİYO'nda Görevli) - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ali APALI - Bölüm Başkanı

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Birim Danışma Kurulu
  • Zeliha Tolunay Kimdir