TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Turizm sektöründeki büyüme, turizm işletmeciliği alanında uzmanlaşmış ve yüksek öğrenim görmüş personele duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Turizm işletmecilerine duyulan gereksinimin yalnızca otelcilikle sınırlı olmaması ve bu ihtiyacın sayıları hızla çoğalan seyahat acenteleri; catering hizmeti sunan işletmeler; havayolu şirketleri; tenis, golf, binicilik, yüzme, fitness, vb spor merkezleri; fuar, kongre vb. organizasyon düzenleyen şirketler tarafından da hissedilmesi eğitimli ve nitelikli turizm işletmecilerine duyulan gereksinimi daha da belirginleştirmektedir. Bunun yanı sıra kültür turizmi (müzeler, tarihi mekanlar, vb.); spor turizmi (kayak, yelkencilik, rafting, vb.), eko turizmi (doğa ve kuş gözlemciliği, vb.) ve eğlence turizminin (Aquapark, Tatilya, Miniaturk, vb) de ülkemizde gittikçe önem kazanması bu sektörde nitelikli çalışana olan ihtiyacı gündeme getirmektedir.

Bu ihtiyaç doğrultusunda Turizm İşletmeciliği bölümünün birincil amacı ülke turizmine, ekonomik ve ticari yaşama katkı verebilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir. Bölüm ayrıca sektöre bilim ve teknolojik gelişmeleri küresel boyutta izleyebilecek, ürettiği bilgileri yaşadığı topluma ve değişen dünyaya yansıtabilecek güçte bireyler kazandırmayı da amaçlamaktadır.

Sektörün gelişen ihtiyaçlarını öngörebilecek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ve kalitede yönetici yetiştirilmesini hedefleyen bölüm eğitim ve öğretim programını da bu yönde belirlemektedir. Bu doğrultuda öğrencilere çağdaş bilgiler ışığında sunulacak olan teorik eğitimin yanı sıra sektörü daha yakından tanımalarını sağlayacak ve sektörel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalı bir eğitimin de verilmesi planlanmaktadır.

Çalışma Alanları ve İstihdam Olanakları:
Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan seyahat acentaları, hava yolu şirketleri, konaklama tesisleri, otel ve tatil köyleri, eğlenme ve dinlenme merkezleri ve restaurant ya da yiyecek içecek servisi yapılan işletmelerde üst yönetim, üretim planlama, proje yönetimi, finansman ve pazarlama gibi faaliyet alanlarında görev yapabilmektedirler.

Hizmet sektörünün önde gelen alanlarından biri olan turizm sektöründe hizmet, insan kaynakları ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla sayı olarak insan ihtiyacı artmaktadır. İstatistiki verilere göre bir turistik tesisin en az personel ihtiyacı tatil köyleri için 3 yatağa bir personel, oteller için 1,8 yatağa bir personel şeklindedir. Ortalama 2,5 yatağa bir personel düşünüldüğünde ülkemizdeki mevcut 350 bin yatak için 140 bin turizm personeli gerekmektedir. Turizm Bakanlığınca yapılmış bir iş gücü araştırmasında konaklama sektöründe 58 bin, yiyecek içecek sektöründe 6 bin, seyahat acentalarında 11 bin, toplam 75 bin kişinin çalıştığı bilinmektedir. Buna göre 65 bin kadar personel açığı görülmektedir.

BÖLÜM DERS LİSTESİ