.

Koordinatörler


İş Başında Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI

Birim Erasmus / AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül ALTIN

Muhasebe ve Finansal Yönetim Erasmus Bölüm Koordinatörü

Doç Dr. Hakkı KIYMIK

Uluslararası Ticaret Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Gümrük İşletme Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOVACI

Yönetim Bilişim Sistemleri Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümmü Gülsüm KAHRAMAN

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Erasmus Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tuncer AKBAY

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Hakan ALPAYDIN

Uluslararası Ticaret Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Veysel DAL

Gümrük İşletme Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan ALBENİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Fatma İŞCAN

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tuncer AKBAY

Farabi Koordinatörü

Öğr. Gör. Fatih GÜRSES

Mevlana koordinatörü

Öğr. Gör. Fatih GÜRSES

Birim Engelli Öğrenci Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNÇ


Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması
  • Birim Danışma Kurulu
  • Zeliha Tolunay Kimdir