.

Stratejik Amaç


Birim kalite güvencesi sistemi kapsamında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak insan kaynaklarını, fiziki mekânları ve eğitim ortamlarını birim misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanmaktır.

Kalite

 • Karar ve Görüşler
 • Kalite Politikamız
 • Misyon - Vizyon
 • Kalite Formları
 • Süreç Şemaları
 • Planlar
 • Tablolar
 • Görev Tanımları
 • Talimatlar
 • Yönetmelikler
 • Yönergeler
 • Kanunlar
 • Eşdeğerlilik Konulu Yazılar
 • Kalite El Kitabı