.

Misyon, Vizyon, Hedefler ve Değerlerimiz

Misyon

Çağın gerektirdiği bilimsel yeterliliklere sahip, yerele kök salmış ancak evrensel değerlere açık, bilimin rehberliğini ilke edinen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, dinamik, araştırmacı, girişimci özelliklere sahip, sanat ve spor alanlarıyla da ilgili bireyler yetiştirmek ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile bölgesel ve ulusal sorunlara yönelik çözümler sunmak.

Vizyon

Ürettiği bilgi, gerçekleştirdiği proje ve yetiştirdiği araştırmacı ve girişimci insan kaynağı ile yerel kalkınmaya odaklanmış, bölge ve ülkesinin gelişimine ışık tutan ve katkı sağlayan yenilikçi bir yüksekokul olmak.

Hedefler

Birimin hedefi; çağdaş bir eğitim-öğretim planı dâhilinde hareket ederek güncel ve üniversite-sanayi işbirliğini temel alan uygulamaları gerçekleştirmektir. Teorik, uygulama, sosyal ve kültürel yönden öğrencileri donanımlı hale getirmenin yanında; milli değerleri, insani ve ahlaki ilkeleri gözeten neslin gelişmesine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca, birimi ve birimin uygulamalarını, ulusal ve uluslararası alanda örnek teşkil edecek şekilde geliştirmek de hedeflenmektedir.

Değerlerimiz

Uygulamalı eğitim yaklaşımlı, kalkınma ve bilimsel üretkenlik yönelimli, şehir, bölge ve ülke ihtiyaç ve sorunlarına duyarlılık, çeviklik, araştırma ve geliştirme odaklılık, paydaş işbirliği, çağdaşlık, fırsat eşitliği, demokratiklik, şeffaflık, erişilebilirlik, insan hak ve özgürlüklerini gözetmek, etik ve ahlaki ilkeleri benimsemek, katılımcı yaklaşım.


Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Birim Danışma Kurulu
  • Öğrenci Kalite Kurulu